INDIVIDUEL TERAPI

Få specialiseret psykologhjælp med individuel terapi

Som psykolog tilbyder jeg terapi og rådgivning til unge fra 18 år og voksne om forskellige personlige, relationelle og eksistentielle problemstillinger og livsudfordringer. Relationer kan omhandle relationer til andre og relationen til dig selv. Konsultation kan blandt andet være omkring:

Kernen i mit arbejde med terapi er samtaler ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Psykologiske problemer og lidelser kan forstås som noget, der følger med at være menneske, og derfor er almenpsykologiske problemer. Alle mennesker oplever belastning, angst, tristhed, krise, sorg, udfordringer i nære relationer eller med kollegaer og at stå med svære valg i afgørende livsspørgsmål. Mange kommer med vanskeligheder forbundet med tab, selvværd, ensomhed, kærlighed, intimitet, sårbarhed, grænser og identitet. Det kan også handle om at leve med fysiske helbredsproblemer fx kroniske smerter, funktionsnedsættelse eller sygdom. Måske oplever du som pårørende eller fagprofessionel empati- og omsorgstræthed, og har brug for selvomsorg for at kunne hjælpe andre.

Samtaler hos en psykolog kan skabe større klarhed over, hvad der er svært og være en hjælp til at navigere i det. Vi ser på, hvordan du ønsker at leve dit liv, og hvad du kan stille op med det vanskelige, du står i lige nu. Sammen finder vi ressourcer og muligheder, så der er noget at håndtere vanskelighederne med. Vi finder ind til, hvad der er vigtigt, værdi- og meningsfuldt for dig, og hvordan du måske ad nye veje kan føre dette ud i livet. Når dine forskellige dele får hjælp, bliver det muligt at passe godt på dig selv, hvad angår relationer, sundhed og aktiviteter, du holder af. Måske har du også brug for at genfinde leg, livfuldhed og kreativitet.

Uanset om årsagerne til, at livet føles svært er tydelige eller mindre tydelige, kommer løsningen på det ofte, når vi ser på dit liv i dets komplekse helhed. Livets udfordringer og problemer hænger naturligvis sammen, så måske oplever du flere af de nævnte.

Kom ind i dit liv

Vi undersøger åbent de aktuelle vanskeligheder og din livssituation, og forbinder dem med værdibaseret, engageret handling. Vi har fokus på nutiden, men inddrager også din livshistorie, hvis det er relevant. Jeg kan hjælpe dig med nogle mere hjælpsomme strategier, så du kan forholde dig anderledes til svære og smertefulde tanker og følelser, og kan handle på nye måder, der ikke vedligeholder og forstærker den lidelse, du oplever.

Samtidig har vi opmærksomhed på at række ud over alt det svære og føle mening og formål. På værdier, håb og ønsker og at fremme alle de positive tanker, følelser og handlinger, der bliver plads til, når vi ikke længere forsøger at undgå og kontrollere vores ubehag. Det bliver nemlig en del af problemet, og er med til at hæmme livskvaliteten. Vores sind søger ofte at problemløse på uhensigtsmæssige måder, og jeg støtter dig i at komme ind i et liv med mere fleksibilitet og harmoni.  

Hvordan forløber terapi?

Nogle mennesker har brug for at komme få gange. Andre har brug for at komme regelmæssigt over længere tid ofte med kortere interval i begyndelsen, eller de vender løbende tilbage ved fornyet behov. Sammen vurderer vi, hvad der er mest brugbart for dig. Du bliver mødt med nærvær, varme og professionalisme.

Du kan læse en oversigtlig beskrivelse af flere af de forskellige tilstande i mine artikler ved at klikke nedenfor.

Psykolog i København self-compassion selvmedfølelse
ensomhed
mindfulness ACT compassion IFS
grethe wittrock foto beskåret
Self-compassion
grethe wittrock foto beskåret
previous arrow
next arrow