TERAPI

Få målrettet psykologhjælp med terapi

Jeg tilbyder terapi og rådgivning til unge og voksne om forskellige personlige og relationelle problemstillinger og livsudfordringer. Konsultation kan blandt andet være omkring:

  • stress
  • angst  
  • depression
  • traumer
  • selvværd  
  • ensomhed
  • kærlighed
  • livskriser
  • tab og sorg.

Kernen i mit arbejde med terapi er samtaler ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Psykologiske problemer og lidelser kan forstås som noget, der følger med at være menneske, og derfor er almenpsykologiske problemer. Alle mennesker oplever belastning, angst, tristhed, krise, sorg, udfordringer i nære relationer eller med kollegaer og at stå med svære valg i afgørende livsspørgsmål. Mange kommer med vanskeligheder forbundet med tab, selvværd, ensomhed, kærlighed, intimitet, sårbarhed og identitet. Det kan også handle om at leve med fysiske helbredsproblemer fx kroniske smerter, funktionsnedsættelse eller sygdom. 

Samtaler hos en psykolog kan skabe større klarhed over, hvad der er svært og være en hjælp til at navigere i det. Vi ser på, hvordan du ønsker at leve dit liv, og hvad du kan stille op med det vanskelige, du står i lige nu. Sammen finder vi ressourcer og muligheder, så der er noget at håndtere vanskelighederne med. Vi finder ind til, hvad der er vigtigt, værdi- og meningsfuldt for dig, og hvordan du måske ad nye veje kan føre dette ud i livet.

Uanset om årsagerne til, at livet føles svært er tydelige eller mindre tydelige, kommer løsningen på det ofte, når vi ser på dit liv i dets komplekse helhed. Livets udfordringer og problemer hænger naturligvis sammen, så måske oplever du flere af de nævnte.

Kom ind i dit liv

Vi undersøger åbent de aktuelle vanskeligheder og din livssituation, og forbinder dem med værdibaseret, engageret handling. Vi har fokus på nutiden, men inddrager også din livshistorie, hvis det er relevant. Jeg kan hjælpe dig med nogle mere hjælpsomme strategier, så du kan forholde dig anderledes til svære og smertefulde tanker og følelser, og kan handle på nye måder, der ikke vedligeholder og forstærker den lidelse, du oplever.

Samtidig har vi opmærksomhed på at række ud over alt det svære og føle mening og formål. På værdier, håb og ønsker og at fremme alle de positive tanker, følelser og handlinger, der bliver plads til, når vi ikke længere forsøger at undgå og kontrollere vores ubehag. Det bliver nemlig en del af problemet, og er med til at hæmme livskvaliteten. Vores sind søger ofte at problemløse på uhensigtsmæssige måder, og jeg støtter dig i at komme ind i selve livet.  

Hvordan forløber terapi?

Nogle mennesker har brug for at komme få gange. Andre har brug for at komme regelmæssigt over længere tid ofte med kortere interval i begyndelsen, eller de vender løbende tilbage ved fornyet behov. Sammen vurderer vi, hvad der er mest brugbart for dig. Du bliver mødt med nærvær, varme og faglig dybde.

Du kan læse en oversigtlig beskrivelse af flere af de forskellige tilstande på min blog ved at klikke nedenfor og hos Psykiatrifonden

Stress
Selvværd
Tab og sorg
Kærlighed
previous arrow
next arrow
SliderFoto af kunstværk i sejlmateriale af tekstilkunstner Grethe Wittrock. Det er et detaljebillede af blå/hvide fuglevinger. Værket repræsenterer i denne sammenhæng det lyse og mørke i vores liv, lethed og tyngde samt overgangene herimellem. Alle de gange vi står på tærskler i vores liv i modsatrettede rum, hvor muligheder både lukker til og åbner sig. Nogle gange har vi brug for hjælp til at være med det svære og få større selvindsigt, accept og handlemuligheder. At kunne se det hele lidt fra oven og flyve frit med klarhed.