Metoder

Terapeutiske tilgange

Min primære tilgang til terapi er ACT (Acceptance and Commitment Therapy) herunder mindfulness, der er inden for  den nyeste bølge af kognitiv terapi, og er evidensbaseret. Det vil sige, der er videnskabelig dokumentation for dens positive effekt. I ACT fokuseres på at styrke evne til at være med livets udfordringer, håndtere svære tanker, følelser og kropslige fornemmelser og leve et meningsfuldt liv ud fra egne værdier. Den integrerer opmærksomhed på det nuværende øjeblik, accept og medfølelse med værdibaseret, engageret handling, og øger psykologisk fleksibilitet.

Forskning viser, at ACT er yderst virkningsfuld til en lang række af psykologiske problemer, og at vi kan opbygge det gode liv med livsglæde, nærvær og mening samt forebygge tilbagefald. Andre centrale afsæt er CFT (Compassion Focused Therapy), eksistentiel terapi, tilknytningsteori m.m. Fordelen ved at arbejde integrativt er, at de forskellige tilgange kan supplere hinanden. Målet er at udføre terapi efter, hvad der virker for det enkelte menneske for at opnå det bedste resultat. Jeg lytter til dig, og passer metoden til.

“You can’t stop the waves, but you can learn to surf.”

Jon Kabat-Zinn


Værdier

Det er vigtigt for mig at tilbyde engageret, professionel og effektiv terapi og rådgivning med udgangspunkt i evidensbaserede metoder. Jeg ønsker at hjælpe dig til at være med livets udfordringer og håndtere psykologiske forhindringer for at leve det liv, du ønsker. At bidrage til at afklare hvad der er vigtigt og meningsfuldt for dig og støtte dig i at leve et rigt liv efter dine værdier med nærvær og opmærksomme valg, så du oplever bedring og øget livskvalitet. Det ligger mig på sinde at nedbryde tabuer om at gå til psykolog. Det er en styrke at kunne bede om hjælp, når man har brug for det.