METODER

Terapeutiske tilgange – krop og psyke

Mit ekspertiseområde er samspillet mellem krop og psyke, og jeg anvender forskellige terapeutiske metoder, som jeg bringer i spil ud fra min forskning og mange års praktisk og akademisk videreuddannelse. Fordelen ved at arbejde eklektisk er, at de forskellige tilgange kan supplere hinanden. Målet er at udføre terapi efter, hvad der virker for det enkelte menneske for at opnå det bedste resultat. Jeg lytter til dig, og passer metoden til.

CFT, IFS og tilknytning

Mine primære tilgange til terapi er bl.a. Compassion Focused Therapy (CFT) og i forlængelse heraf Mindful Self-Compassion (MSC). CFT er en integrativ terapi med elementer fra kognitiv terapi, evolutionsteori, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi heriblandt tilknytningsteori og mindfulness. CFT fokuserer på udvikling af selvmedfølelse samt medfølelse til og fra andre. Der er evidens for, at CFT og MSC er særdeles effektfulde til mange forskellige psykologiske udfordringer.

Herudover er jeg meget inspireret af Internal Family Systems (IFS), hvor medfølelse og indre trygt tilknytningsarbejde også er i centrum. Jeg har en omfattende akademisk og forskningsmæssig viden om tilknytning og tilknytningsmønstre. Behovet for tilknytning er gældende hele livet.

ACT og mindfulness

Et andet centralt afsæt er Compassion Focused ACT herunder mindfulness og self-compassion. ACT er en metakognitiv terapi inden for  den nyeste bølge af kognitiv terapi, og er evidensbaseret. Det vil sige, der er videnskabelig dokumentation for dens positive effekt. ACT fokuserer på at styrke evne til at være med livets vanskeligheder, håndtere svære tanker, følelser og kropslige fornemmelser og leve et meningsfuldt liv ud fra egne værdier. ACT integrerer opmærksomhed på det nuværende øjeblik, accept og medfølelse med værdibaseret, engageret handling, og øger psykologisk fleksibilitet. Forskning viser, at ACT er yderst virkningsfuld til en lang række af psykologiske problemer, og at vi kan opbygge det gode liv med livsglæde, nærvær og mening samt forebygge tilbagefald.

Medfølelsesbaserede tilgange er associeret med større resiliens, bedre velbefindende og bedre evne til at håndtere og lindre menneskelig lidelse. De understøtter sundere vaner, og giver mere tilfredsstillende og omsorgsfulde personlige relationer samt modvirker omsorgstræthed både professionelt og privat. Fokus på udvikling af selvmedfølelse understøtter at passe på og styrke os selv og opnå mere glæde, lethed og ro. Selvmedfølelse danner og forstærker forbundethed indad i relation til alle dele af os selv og i relation til andre mennesker. Udover medfølelses- og mindfulnessbaserede tilgange samt tilknytningsperspektivet, trækker jeg på emotionsfokuserede og eksistentielle perspektiver.

“You can’t stop the waves, but you can learn how to surf.” – Jon Kabat-Zinn