METODER

Terapeutiske tilgange

Mine primære tilgange til terapi er bl.a. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) herunder mindfulness, der er inden for  den nyeste bølge af kognitiv terapi, og er evidensbaseret. Det vil sige, der er videnskabelig dokumentation for dens positive effekt. I ACT fokuseres på at styrke evne til at være med livets vanskeligheder, håndtere svære tanker, følelser og kropslige fornemmelser og leve et meningsfuldt liv ud fra egne værdier. Den integrerer opmærksomhed på det nuværende øjeblik, accept og medfølelse med værdibaseret, engageret handling, og øger psykologisk fleksibilitet. Forskning viser, at ACT er yderst virkningsfuld til en lang række af psykologiske problemer, og at vi kan opbygge det gode liv med livsglæde, nærvær og mening samt forebygge tilbagefald.

Et andet centralt afsæt er Compassion Focused Therapy (CFT) og i forlængelse heraf Mindful Self-Compassion (MSC). CFT er en integrativ terapi med elementer fra kognitiv terapi, evolutionsteori, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi heriblandt tilknytningsteori og mindfulness. CFT fokuserer på udvikling af selvmedfølelse samt medfølelse til og fra andre. Der er evidens for, at CFT og MSC er særdeles effektfulde til mange forskellige psykologiske udfordringer.

Medfølelsesbaserede tilgange er associeret med større resiliens, bedre velbefindende og bedre evne til at håndtere og lindre menneskelig lidelse. De understøtter sundere vaner, og giver mere tilfredsstillende og omsorgsfulde personlige relationer samt modvirker omsorgstræthed både professionelt og privat. Fokus på udvikling af selvmedfølelse understøtter at passe på og styrke os selv og opnå mere glæde, lethed og ro. Selvmedfølelse danner og forstærker forbundethed indad i relation til alle dele af os selv og i relation til andre mennesker.

Herudover er jeg inspireret af Internal Family Systems (IFS), eksistentiel terapi m.m., og jeg har en omfattende akademisk og forskningsmæssig viden om tilknytning og tilknytningsmønstre. Behovet for tilknytning er gældende hele livet. Fordelen ved at arbejde eklektisk er, at de forskellige tilgange kan supplere hinanden. Målet er at udføre terapi efter, hvad der virker for det enkelte menneske for at opnå det bedste resultat. Jeg lytter til dig, og passer metoden til.

“You can’t stop the waves, but you can learn to surf.”

Jon Kabat-Zinn


Værdier

Det er vigtigt for mig at tilbyde engageret, professionel og effektiv terapi og rådgivning med udgangspunkt i evidensbaserede metoder. Jeg ønsker at hjælpe dig til at være med livets udfordringer og håndtere psykologiske forhindringer for at leve det liv, du ønsker. At bidrage til at afklare hvad der er vigtigt og meningsfuldt for dig og støtte dig i at leve et rigt liv efter dine værdier med nærvær og opmærksomme valg, så du oplever bedring og øget livskvalitet. Det ligger mig på sinde at nedbryde tabuer om at gå til psykolog. Det er en styrke at kunne bede om hjælp, når man har brug for det.