Velkommen

Velkommen hos psykolog Emilie Strøm

Alle mennesker oplever at bakse med noget i livet. Hos mig er der plads til at føle sårbarhed, smerte og ubehag, og jeg hjælper dig med at være med det vanskelige og tunge, livet byder. Det er vigtigt at række ud efter hjælp, når man har behov for det, selvom det måske kan virke svært at overskue og også skræmmende. Din tillid er betydningsfuld for mig, og jeg har stor respekt for dit mod.

At tage kontakt til mig er første skridt i retning mod positiv forandring og øget livskvalitet. Jeg kan hjælpe dig til afklaring og til at være i livet med mere ro, mening og glæde. Hos mig kan du sænke skuldrene og finde helle. Det er min overbevisning, at sårbarhed skal respekteres. Den er et menneskeligt grundvilkår.

Om rammerne

Atmosfære opstår både mellem mennesker og mellem mennesker og fysiske omgivelser, der skaber en stemning, som kan have mange forskellige nuancer. Registrering af atmosfære er først og fremmest følelsesmæssig, og de enkelte sanser bidrager til at understøtte den. Atmosfære har derfor betydning i terapi.

Min praksis ligger i hyggelige lokaler i en diskret baggårdsoase i Latinerkvarteret tæt ved Rådhuspladsen i hjertet af København. De gamle, historiske pakhuse er rolige og stemningsfulde. Bygningerne er kalkede i smukke farver, og der er en grøn byhave, hvor du kan sidde før og efter samtalerne. Her er rart at være.

Uddannelse

Jeg er uddannet klinisk psykolog (cand.psych.), og har derudover en ph.d. grad i psykologi fra Københavns Universitet. Jeg har desuden en specialistuddannelse i den metakognitive terapi ACT (Acceptance & Commitment Therapy). 

Se dig omkring på siden, og ønsker du at bestille tid, eller har afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Ydelser

TERAPI

Få et rum hvor du bliver mødt i, hvad der er svært. Har mulighed for at reflektere og mærke, få nye perspektiver samt nå frem til værdibaserede handlemåder. Kom ind i et liv med mere mening og glæde.

Læs mere

KURSER

Kom på evidensbaseret kursus i mindful selvmedfølelse (MSC), som kultiverer færdigheder i mindfulness og selvomsorg. Undervisning af fagpersoner i ACT, mindfulness, CFT, krop og sind m.m.

Læs mere

SUPERVISION

Bliv skarp, reflekterende og fleksibel med supervision. Lad dig inspirere og styrke som praktiker og som menneske. Jeg er optaget af at skabe udvikling og effekt samt hjælpsom dialog mellem teori og praksis.

Læs mere

TERAPI

Få målrettet psykologhjælp med terapi

Jeg tilbyder terapi og rådgivning til unge og voksne om forskellige personlige og relationelle problemstillinger og livsudfordringer. Konsultation kan blandt andet være omkring:

  • stress
  • angst  
  • depression
  • traumer
  • selvværd  
  • ensomhed
  • kærlighed
  • livskriser
  • tab og sorg.

Kernen i mit arbejde med terapi er samtaler ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Psykologiske problemer og lidelser kan forstås som noget, der følger med at være menneske, og derfor er almenpsykologiske problemer. Alle mennesker oplever belastning, angst, tristhed, krise, sorg, udfordringer i nære relationer eller med kollegaer og at stå med svære valg i afgørende livsspørgsmål. Mange kommer med vanskeligheder forbundet med tab, selvværd, ensomhed, kærlighed, intimitet, sårbarhed og identitet. Det kan også handle om at leve med fysiske helbredsproblemer fx kroniske smerter, funktionsnedsættelse eller sygdom. 

Samtaler hos en psykolog kan skabe større klarhed over, hvad der er svært og være en hjælp til at navigere i det. Vi ser på, hvordan du ønsker at leve dit liv, og hvad du kan stille op med det vanskelige, du står i lige nu. Sammen finder vi ressourcer og muligheder, så der er noget at håndtere vanskelighederne med. Vi finder ind til, hvad der er vigtigt, værdi- og meningsfuldt for dig, og hvordan du måske ad nye veje kan føre dette ud i livet.

Uanset om årsagerne til, at livet føles svært er tydelige eller mindre tydelige, kommer løsningen på det ofte, når vi ser på dit liv i dets komplekse helhed. Livets udfordringer og problemer hænger naturligvis sammen, så måske oplever du flere af de nævnte.

Kom ind i dit liv

Vi undersøger åbent de aktuelle vanskeligheder og din livssituation, og forbinder dem med værdibaseret, engageret handling. Vi har fokus på nutiden, men inddrager også din livshistorie, hvis det er relevant. Jeg kan hjælpe dig med nogle mere hjælpsomme strategier, så du kan forholde dig anderledes til svære og smertefulde tanker og følelser, og kan handle på nye måder, der ikke vedligeholder og forstærker den lidelse, du oplever.

Samtidig har vi opmærksomhed på at række ud over alt det svære og føle mening og formål. På værdier, håb og ønsker og at fremme alle de positive tanker, følelser og handlinger, der bliver plads til, når vi ikke længere forsøger at undgå og kontrollere vores ubehag. Det bliver nemlig en del af problemet, og er med til at hæmme livskvaliteten. Vores sind søger ofte at problemløse på uhensigtsmæssige måder, og jeg støtter dig i at komme ind i selve livet.  

Hvordan forløber terapi?

Nogle mennesker har brug for at komme få gange. Andre har brug for at komme regelmæssigt over længere tid ofte med kortere interval i begyndelsen, eller de vender løbende tilbage ved fornyet behov. Sammen vurderer vi, hvad der er mest brugbart for dig. Du bliver mødt med nærvær, varme og faglig dybde.

Du kan læse en oversigtlig beskrivelse af flere af de forskellige tilstande på min blog ved at klikke nedenfor og hos Psykiatrifonden

Stress
Selvværd
Tab og sorg
Kærlighed
previous arrow
next arrow
SliderFoto af kunstværk i sejlmateriale af tekstilkunstner Grethe Wittrock. Det er et detaljebillede af blå/hvide fuglevinger. Værket repræsenterer i denne sammenhæng det lyse og mørke i vores liv, lethed og tyngde samt overgangene herimellem. Alle de gange vi står på tærskler i vores liv i modsatrettede rum, hvor muligheder både lukker til og åbner sig. Nogle gange har vi brug for hjælp til at være med det svære og få større selvindsigt, accept og handlemuligheder. At kunne se det hele lidt fra oven og flyve frit med klarhed.