Psykolog i København

psykolog i København

Psykolog Emilie Strøm i København

Velkommen

Som autoriseret psykolog i København møder jeg, at alle mennesker oplever at bakse med noget i livet. Hos mig er der plads til at føle sårbarhed, smerte og ubehag, og jeg hjælper dig med at være med det vanskelige og tunge, livet byder. Det er vigtigt at række ud efter hjælp, når man har behov for det, selvom det måske kan virke svært at overskue og også skræmmende. Din tillid er betydningsfuld for mig, og jeg har stor respekt for dit mod.

At tage kontakt til mig er første skridt i retning mod positiv forandring og øget livskvalitet. Jeg kan hjælpe dig til afklaring og til at være i livet med mere ro, mening og glæde. Hos mig kan du sænke skuldrene og finde helle. Det er min overbevisning, at sårbarhed skal respekteres. Den er et menneskeligt grundvilkår, og kan udvikles til en styrke og livskvalitet. Jeg møder dig med nærvær, varme og faglig dybde.

Det er værdi- og meningsfuldt for mig at leve op til mine klienters anbefalinger, og jeg gør mig umage med at skabe et forløb, der både giver umiddelbar effekt og bæredygtig udvikling.

Om rammerne

Atmosfære opstår både mellem mennesker og mellem mennesker og fysiske omgivelser, der skaber en stemning, som kan have mange forskellige nuancer. Registrering af atmosfære er først og fremmest følelsesmæssig, og de enkelte sanser bidrager til at understøtte den. Atmosfære har derfor betydning i terapi.

Min praksis ligger i en smuk og stemningsfuld, fredet bygning tæt ved Rådhuspladsen i hjertet af København, hvor vi er en gruppe af psykologer. Vores samtaler foregår i et hyggeligt og roligt lokale. Gården er kendt som et helt særligt grønt rum midt i byen. Her er rart at være.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Mit ekspertiseområde er forbindelsen mellem krop og psyke, og jeg har mange års praktisk og akademisk videreuddannelse heri. Jeg har bred erfaring med dette område via klinisk praksis, forskning og undervisning af psykologistuderende på Københavns Universitet samt af fagprofessionelle.

Jeg er specialiseret i relationer mellem mennesker samt i relationen indad til alle dele af dig selv. Hvordan vi forbinder os til hinanden ikke blot sprogligt, men også gennem kropslige og følelsesmæssige lag. Det kan også være, der er behov for individuelt at skabe kontakt og et trygt følelsesmæssigt bånd indad til utrygge, mistede eller ekstreme dele af dig selv.

Målet er psykologisk fleksibilitet, klarhed, balance, tryghed, heling og frisættelse. At skabe adgang til alle de kvaliteter, der danner tryg tilknytning gennem visdom om det fælles menneskelige og mod og styrke til væren med svære følelser, tanker og kropslige fornemmelser. Samt til den kraft vi alle har i evnen til omsorg, medfølelse og forbundethed med os selv og dem, vi holder af. Jeg har særlig viden om:

Du kan læse mere om individuel terapi her.

Mindful Compassion, ACT og IFS

Mit metodiske speciale er medfølelses- og mindfulnessbaserede samt emotions- og tilknytningsfokuserede tilgange. Jeg tilbyder en helhedsorienteret praksis, hvor kroppen og følelserne er integreret i meningsdannelse og værdibaseret, engageret handling. Jeg arbejder med den integrative metode Compassion Focused Therapy (CFT), forløb i Mindful Self-Compassion (MSC) og den metakognitive metode Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Herudover arbejder jeg med metoden Internal Family Systems (IFS), hvor man er i relation med sig selv og sine indre dele. Jeg trækker desuden på eksistentielle perspektiver.

Metoderne supplerer hinanden, så du kan være i tryg kontakt med både dig selv og andre mennesker herunder passe godt på dig selv og leve det liv, du ønsker.

Du kan læse mere om metoder her.

Uddannelse

Jeg er uddannet klinisk psykolog (cand.psych.), og har derudover en ph.d. grad i psykologi om sammenhængen mellem krop og psyke begge fra Københavns Universitet. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet, og har desuden en 2-årig certificeret specialistuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt endnu en 2-årig certificeret specialistuddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT). Jeg er derudover uddannet i Internal Family Systems (IFS) samt i tilknytningsinformeret terapi. Jeg videreuddanner mig løbende på specialistniveau i medfølelses- og mindfulnessbaserede samt emotions- og tilknytningsfokuserede tilgange.

Udvalgte uddannelser:

  • 2-årig specialistuddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT)
  • 2-årig specialistuddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Efteruddannelse i Internal Family Systems (IFS)
  • Efteruddannelse i tilknytningsinformeret terapi
  • Efteruddannelser i Mindful Self-Compassion (MSC), traumesensitiv mindfulness og naturbaseret mindfulness.

  • Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet
  • 3-årig ph.d.-uddannelse i Psykologi om krop og psyke fra Københavns Universitet
  • Cand.psych. fra Københavns Universitet, Institut for Psykologi

Du kan læse mere om Emilie her.

Kontakt

Se dig omkring på siden, og ønsker du at bestille tid, eller har afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig. Det er muligt at have online samtale i stedet for fysisk fremmøde.

Telefon: 61272704

e-mail: psykolog@emiliestroem.dk

Adresse: Vartov, Farvergade 27D, 1.sal, 1463 København K

Henvendelser med personfølsomme oplysninger skal modtages via sikker mail. Du kan læse mere om sikre beskeder her.

TERAPI, KURSER OG SUPERVISION

TERAPI

Få et rum hvor du bliver mødt i, hvad der er svært. Har mulighed for at reflektere og mærke, få nye perspektiver samt nå frem til værdibaserede handlemåder. Kom ind i et liv med mere mening og glæde.

Læs mere

KURSER

Kom på kursus i Mindful Self-Compassion (MSC), som evidensbaseret kultiverer færdigheder i mindfulness og selvomsorg. Undervisning af fagpersoner i ACT, mindfulness, CFT, krop og psyke m.m.

Læs mere

SUPERVISION

Bliv skarp og reflekteret med supervision. Lad dig inspirere og styrke som praktiker og som menneske. Jeg er optaget af at skabe udvikling og effekt samt hjælpsom dialog mellem teori og praksis.

Læs mere