Psykolog i København

psykolog i København

Psykolog Emilie Strøm i København

Velkommen

Som autoriseret psykolog i København møder jeg, at alle mennesker oplever at bakse med noget i livet. Hos mig er der plads til at føle sårbarhed, smerte og ubehag, og jeg hjælper dig med at være med det vanskelige og tunge, livet byder. Det er vigtigt at række ud efter hjælp, når man har behov for det, selvom det måske kan virke svært at overskue og også skræmmende. Din tillid er betydningsfuld for mig, og jeg har stor respekt for dit mod.

At tage kontakt til mig er første skridt i retning mod positiv forandring og øget livskvalitet. Jeg kan hjælpe dig til afklaring og til at være i livet med mere ro, mening og glæde. Hos mig kan du sænke skuldrene og finde helle. Det er min overbevisning, at sårbarhed skal respekteres. Den er et menneskeligt grundvilkår, og kan udvikles til en styrke og livskvalitet. Jeg møder dig med nærvær, varme og faglig dybde.

Om rammerne

Atmosfære opstår både mellem mennesker og mellem mennesker og fysiske omgivelser, der skaber en stemning, som kan have mange forskellige nuancer. Registrering af atmosfære er først og fremmest følelsesmæssig, og de enkelte sanser bidrager til at understøtte den. Atmosfære har derfor betydning i terapi.

Min praksis ligger i en smuk og stemningsfuld, fredet bygning tæt ved Rådhuspladsen i hjertet af København, hvor vi er en gruppe af psykologer. Vores samtaler foregår i et hyggeligt og roligt lokale. Gården er kendt som et helt særligt grønt rum midt i byen. Her er rart at være.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Mit ekspertiseområde er forbindelsen mellem krop og psyke, og jeg har mange års praktisk og akademisk videreuddannelse heri. Jeg har bred erfaring med dette område via klinisk praksis og min forskning og undervisning af psykologistuderende på Københavns Universitet samt af fagprofessionelle.

Jeg er specialiseret i relationer mellem mennesker samt i relationen indad til alle dele af dig selv. Hvordan vi forbinder os til hinanden ikke blot sprogligt, men også gennem kropslige og følelsesmæssige lag. Det kan også være, der er behov for individuelt at skabe kontakt og et trygt følelsesmæssigt bånd indad til utrygge eller mistede dele af dig selv.

Jeg har herunder speciale i bl.a. stress og udbrændthed, omsorgstræthed, angst, traumer, selvværd samt tab og sorg.

Målet er psykologisk fleksibilitet, klarhed, balance, tryghed, heling og frisættelse. At skabe adgang til alle de kvaliteter, der danner tryg tilknytning gennem visdom om det fælles menneskelige, mod og styrke til væren med svære følelser, tanker og kropslige fornemmelser og til handling. Samt den kraft vi alle har i evnen til omsorg, medfølelse og forbundethed med os selv og dem, vi holder af.

Compassion, mindfulness og værdibaseret handling

Mit metodiske speciale er compassion- og mindfulnessbaserede samt emotions- og tilknytningsfokuserede tilgange. Jeg tilbyder en helhedsorienteret praksis, hvor kroppen og følelserne er integreret i meningsdannelse og værdibaseret, engageret handling. Jeg arbejder med den nyere kognitive metode Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og den integrative metode Compassion Focused Therapy (CFT) samt forløb i Mindful Self-Compassion (MSC). Herudover arbejder jeg IFS-informeret. Internal Family Systems (IFS) er en metode, hvor man også er i relation med sig selv og sine indre dele.

Uddannelse

Jeg er uddannet klinisk psykolog (cand.psych.), og har derudover en ph.d. grad i psykologi om sammenhængen mellem krop og psyke begge fra Københavns Universitet. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet, og har desuden en 2-årig certificeret specialistuddannelse i ACT med inddragelse af compassion. Jeg videreuddanner mig løbende, og er under en certificeret 3-årig specialistuddannelse i psykoterapi med yderligere specialisering i CFT samt emotions- og tilknytningsfokuseret terapi. 

Kontakt

Se dig omkring på siden, og ønsker du at bestille tid, eller har afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig. Det er muligt at have online samtale i stedet for fysisk fremmøde.

JEG TILBYDER

TERAPI

Få et rum hvor du bliver mødt i, hvad der er svært. Har mulighed for at reflektere og mærke, få nye perspektiver samt nå frem til værdibaserede handlemåder. Kom ind i et liv med mere mening og glæde.

Læs mere

KURSER

Kom på kursus i Mindful Self-Compassion (MSC), som evidensbaseret kultiverer færdigheder i mindfulness og selvomsorg. Undervisning af fagpersoner i ACT, mindfulness, CFT, krop og psyke m.m.

Læs mere

SUPERVISION

Bliv skarp og reflekteret med supervision. Lad dig inspirere og styrke som praktiker og som menneske. Jeg er optaget af at skabe udvikling og effekt samt hjælpsom dialog mellem teori og praksis.

Læs mere