INTERNAL FAMILY SYSTEMS (IFS)

Af autoriseret psykolog, ph.d. Emilie Strøm

Hvad er Internal Family Systems (IFS)?

Internal Family Systems (IFS) er en evidensbaseret, integrativ metode, der bl.a. trækker på tilknytnings-, traume- og systemisk teori. Metoden er grundlagt af psykolog Dr. Richard Schwartz, og er non-patologiserende med fokus på udvikling af psykologisk fleksibilitet og heling. 

I IFS opfatter man personligheden som naturlig multipel. Man har en model over psyken med et centrum, man kalder Selvet samt forskellige delpersonligheder. Selvet kan lindre og hele. Delpersonlighederne har forskellige roller, og indeholder forskellige kvaliteter – som medlemmer i en familie. Alle dele har gode intentioner, men de kan nogle gange have utilsigtede konsekvenser i vores liv. Dele er indbyrdes forbundne, og kan overordnet opdeles i beskyttende og sårbare dele. 

Beskyttende og sårbare dele i IFS

Der findes to typer af beskyttende dele henholdsvis managers og brandslukkere samt sårbare dele. Vores sårbare dele bærer på byrder fra fx svigt, tab eller traumer, og de er lagt i eksil i vores psyke for at opnå stabilitet. De beskyttende dele arbejder på forskellige måder på at sikre, at vi ikke bliver sårede igen samt, at vi ikke overvældes af eksisterende smerte, frygt, ensomhed, skam, sorg m.m.

Managers hjælper os med at fungere i hverdagslivet med alt, hvad der skal huskes, planlægges og ordnes. De forsøger at sørge for, at vi passer ind, og deres agenda er ofte kontrol. Når vores managers ikke lykkes med at passe på os, tager vores brandslukkere over. Det kan være, hvis der sker noget uventet, skræmmende eller smertefuldt. Det kan også være, hvis en sårbarhed indeni os bliver tricket, og vi oplever det som skræmmende eller smertefuldt. Brandslukkere overtager altså, når en vækket utryghed eller smerte bliver for voldsom, og forsøger at få den til at ophøre ved at slukke eller bedøve den. Denne kategori af beskyttere er mere reaktive og mindre socialt acceptable end vores proaktive managers. Vi deler dem ofte ikke med hinanden, og vi skammer os måske endda over dem.

Der er ingen dårlige dele

De beskyttende dele har således påtaget sig forskellige roller for at hjælpe os til at fungere i vores liv og holde os i tryghed og sikkerhed. Som nævnt har delene altid en god intention, men nogle gange kan de skabe problemer og have store og ødelæggende omkostninger. Dele har relationer indbyrdes, og de kan kæmpe med hinanden i deres forskellige og nogle gange ekstreme forsøg på at afhjælpe følelsesmæssig smerte. Det kan indebære, at nogle dele er kritiske og udskammende overfor andre deles måde at udfylde deres hjælpende funktion på. Dele kan være polariserede. 

Når vores beskyttende eller sårbare dele er aktive og blander sig sammen med os, kan det føles som hele os. Vi kan føle, at vi ER vores dele modsat, at vi er mere end vores dele. Der er ikke nogle dårlige eller forkerte dele, men der er dele, der kan være fastlåste eller tabt i tid og rum. Alle dele er velkomne.

Selvet i IFS

Selvet er iboende og kan ikke ødelægges, men det kan være skjult af vores dele. Når der er tilstrækkelig tryghed, kan Selvet få plads. Selvet har ingen agenda, og indeholder medfølelse, omsorg, mod, nysgerrighed, klarhed og ro m.m. Udvikling, lindring og heling opstår i relationen mellem Selvet og delene, hvor Selvet gennem trygge tilknytningsprocesser hjælper delene. Vi skaber sammen adgang til dit Selv og hjælper dine dele. Mit Selv støtter processen trygt og sikkert, og vikarierer for dit Selv, indtil dit eget kommer tiltrædende mere frem. Vi finder og hjælper utrygge, tabte eller ekstreme dele af dig, så du kan være i tryg kontakt med både dig selv og andre mennesker. 

I IFS er klientens Selv den primære tilknytningsfigur i helingen af sine dele støttet af terapeutens Selv. Terapeutens Selv skaber forudsætningerne for, at klientens Selv kan skabe en tryg tilknytning til sine dele og lindre og hele deres sår herunder tilknytningssår. Selvet fungerer som en støtte og leder, og det er den selvledede relation til både vores beskyttende system og vores sårbare dele, der er det virksomme i metoden. Når relationen mellem Selvet og delene er tilstrækkelig tryg, reorganiserer vores indre system sig i et mere fleksibelt samarbejde, der også påvirker vores relationer til andre mennesker.

IFS er en relation 

I IFS arbejder terapeuten fra Selvet og hjælper herigennem klientens Selv frem. Det centrale er at arbejde fra en særlig væren med medfølelse, omsorg, visdom, mod, forbundethed og klarhed og ikke som en teknik. Det er en evne, vi alle er født med, men som der nogle gange skal skabes adgang til og øves. 

Relationen mellem Selvet i både terapeuten og klienten og klientens dele er afgørende. Når klienten erfarer ikke-dømmende accept og medfølelse fra terapeutens Selv, fører det til lindring og heling. Og når klientens dele erfarer det samme fra klientens eget Selv, opstår mulighed for at skabe yderligere lindring og heling. Selvets kvaliteter, såkaldt selvenergi, er den transformative kraft. I den kærlige relation mellem Selv og dele, får dele mulighed for at kommunikere information, der kan bevidnes og valideres, og vi kan hjælpe dele fra fastlåsthed til fleksibilitet, forløsning og frisættelse. Herfra kan du opleve den glæde, livfuldhed, nysgerrighed, kreativitet og kraft, som du oprindeligt var skabt til. 

IFS udgør en enkel model over psyken med Selvet som centrum, der kan være i kontakt med de tre områder, hvor vores dele bor. Det er en pointe, at den dybere effekt opstår i en mere dynamisk proces, der indebærer at skabe tryg tilknytning indadtil. Det bliver derfor en særlig måde at være i livet på – en livspraksis. 

Ingen er perfekte

Naturligvis kan ingen være i Selvet hele tiden. Det er heller ikke meningen, at vi skal være det eller stræbe efter at være det. Det er slet ikke muligt. Sådan er det ikke at være menneske. Vi skal blot have tilstrækkelig adgang, og oprigtig nysgerrighed er den mindste grad af selvenergi. I stedet for at kæmpe for at blive fri for en del af os selv, møder vi den med interesse. Selvenergi bevæger sig på et kontinuum, hvor yderpunkterne er klart forskellige, men vi kan arbejde fra alle grader. Det drejer sig om at skabe bevægelse og fleksibilitet mellem vores Selv og vores dele. At hjælpe vores sårbare dele med at slippe deres byrder samt også have blik for den byrde, det kan være at beskytte. 

Derudover har vi også direkte brug for vores deles forskellige ressourcer for at mestre livet. Både logistik og kompetence fra vores managers og leg, kraft og hvile fra vores brandslukkere samt sårbare dele. Det vil derfor være en evig relationsdannelse mellem os selv og vores dele, hvor målet er fleksibilitet, integration, forbundethed, tryghed og harmoni. 

Vi har brug for andre mennesker

Mennesket er et relationelt væsen, og vi har brug for andres selvenergi. Særligt når vi ikke har adgang til vores egen, men også når vi har, og vi kan forbinde os fra Selv til Selv. Der er meget i livet, vi ikke har valgt, men vi kan vælge at tage et kærligt selvansvar for at hele vores sår og traumer. I terapi kan du få hjælp til dette indre arbejde og blive mødt, holdt og guidet. Jeg er med dig hele vejen.

Vi har naturligvis også behov for andre trygge relationer, vi kan læne os ind i såsom venner, partner og familie. Få udvalgte fortrolige eller større støttende og inkluderende fællesskaber, hvor vi kan gå sammen i det svære fremfor at undgå, flygte og fikse. Fra fællesskab kan vi på et tidspunkt selv holde vores liv og dele med accept og medfølelse. Dette har afgørende betydning for, hvordan vi kan være sammen med andre mennesker herunder vores nærmeste. 

IFS som udviklingsvej

IFS er en transformativ og empowering metode. Compassion Focused Therapy (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT) arbejder med nogle af de samme processer som IFS, og metoderne supplerer derfor hinanden. De har alle vægt på samspil, tilknytning, følelser, accept, medfølelse og beskyttende strategier, når sårbare følelser arbejder i kroppen

IFS skaber indre og ydre forbundethed ved at hjælpe mennesker med at få kontakt til Selvet og herfra kontakte, forstå og hele både deres sårbare og beskyttende dele. Min omfattende erfaring indenfor de nævnte tilgange indebærer, at jeg har nogle særlige forudsætninger for at hjælpe med dette. Men IFS er meget mere end en metode, der kan bruges i en psykologisk praksisvirkelighed. IFS er – som andre medfølelsesbaserede metoder – også en måde at forstå personlige og intime relationer på og være i livet med mere ro, medfølelse, mod, nysgerrighed og forbundethed m.m. IFS er en udviklingsvej.