OM PSYKOLOG EMILIE STRØM

Få tryg og professionel hjælp af psykolog i København

Hvad lægger jeg vægt på?

Som din psykolog hjælper jeg dig med de udfordringer, som kan opstå i livet. Der kan være mange grunde til, at livet føles svært. Psykologhjælp er hjælpsomt, når der er brug for støtte til at finde en vej videre. Jeg kan finde nye perspektiver, bidrage til mere nuancerede forståelser og udfordre uhensigtsmæssige tanker og handlemønstre. Som klient skal du altid føle, at din selvforståelse og dine handlemuligheder udvider sig. Jeg lægger vægt på at skabe tryghed og at forstå dig, og det du kommer med samt, at du føler dig værdigt behandlet.

Jeg er 47 år, bor i København med min familie og er mor til tre. Jeg holder af planter, musik og kunst m.m.

Værdier

Det er vigtigt for mig at tilbyde engageret, professionel og effektiv terapi og rådgivning med udgangspunkt i evidensbaserede metoder. Jeg ønsker at hjælpe dig til at være med livets udfordringer og håndtere psykologiske forhindringer for at leve det liv, du ønsker. At bidrage til at afklare hvad der er vigtigt og meningsfuldt for dig og støtte dig i at leve et rigt liv efter dine værdier med nærvær og opmærksomme valg, så du oplever bedring og øget livskvalitet. Det ligger mig på sinde at nedbryde tabuer om at gå til psykolog. Det er en styrke at kunne bede om hjælp, når man har brug for det.

Uddannelse og baggrund

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet med speciale i klinisk psykologi og udviklingspsykologi. Derudover er jeg forskeruddannet, og har en ph.d. grad i psykologi om krop og psyke ligeledes fra Københavns Universitet. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet.

Jeg har desuden en 2-årig certificeret specialistuddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT). Jeg har derudover endnu en 2-årig certificeret specialistuddannelse i Compassion Focused ACT. Begge uddannelser er specialistgodkendte af Dansk Psykolog Forening, og undervisningen varetages af internationalt anerkendte undervisere, der har været med til at udvikle metoderne. Endvidere er jeg uddannet i Mindful Self-Compassion (MSC) samt Internal Family Systems (IFS) terapeut ved IFS Institute.

Jeg arbejder hele tiden på at dygtiggøre mig, og er i gang med yderligere specialisering. Ud over fokus på medfølelses- og mindfulnessbaserede tilgange fordyber jeg mit ekspertiseområde i relationelle samspil via emotions- og tilknytningsfokuserede tilgange. Jeg trækker desuden på eksistentiel terapi, og har siddet i bestyrelsen for Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi.

Alle metoder vægter accept, medfølelse, relation, tilknytning og samspil mellem krop og psyke. De har respekt for klientens indre og ydre liv, og de er effektfulde til at lindre lidelse og skabe vitalitet, balance og kraftfuldhed.

Udvalgte ansættelser

Jeg har senest i en årrække været ansat på Københavns Universitet, hvor jeg har forsket og undervist i krop og psyke samt udført terapi. Jeg har bl.a. været tilknyttet forskningsgrupperne Klinisk- og Sundhedspsykologi, Center for Psykoterapiforskning og Early Child Development Unit (ECDU). Selvom jeg ikke længere er fuldtidsansat på universitetet, har jeg fortsat en stærk forbindelse til forskningsmiljøet. Jeg har også været tilknyttet privat psykologisk praksis, og jeg er nu på fuld tid i selvstændig psykologpraksis.

Etik og tavshedspligt

Jeg videreuddanner mig kontinuerligt, og holder mig opdateret om den nyeste viden indenfor mine specialiseringsområder. For fortsat kvalitetssikring af mit arbejde modtager jeg løbende supervision. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, og arbejder efter de etiske principper for nordiske psykologer. Som psykolog har jeg selvfølgelig tavshedspligt.

Udvalgte uddannelser

I forlængelse af min uddannelse som psykolog har jeg videreuddannet mig. Nedenfor kan du se en oversigt over udvalgte uddannelser. 

  • 2-årig certificeret specialistuddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT). Læs mere om CFT her.
  • 2-årig certificeret specialistuddannelse i Compassion Focused ACT. Læs mere om ACT her.
  • Efteruddannelse i Internal Family Systems (IFS) til IFS terapeut. Læs mere om IFS her.
  • Efteruddannelse i tilknytningsinformeret terapi
  • Efteruddannelser i Mindful Self-Compassion (MSC), traumesensitiv mindfulness og naturbaseret mindfulness.

  • Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet. Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis under supervision.
  • 3-årig ph.d.-uddannelse fra Københavns Universitet, Institut for Psykologi. Afhandlingen omhandler sammenhængen mellem krop og psyke. Læs mere om ph.d.-uddannelsen her.
  • Cand.psych. fra Københavns Universitet, Institut for Psykologi.
Læs mere om udvalg af kurser/videreuddannelser her.

Psykotraumatologi – teori og praksis, Louise Schwartz

Parforholdet – udredning, caseformulering og intervention, Center for Familieudvikling

IFS, Internal Family Systems Level 1, Mariel Pastor

IFS, Internal Family Systems, IFS Danmark

TIC, Training In Compassion, Danish Center for Mindfulness, Aarhus University, 8-week program

Compassion, CFT for Anger, Anxiety and Depression, Russell Kolts

Compassion, CFT for Trauma, Deborah Lee

Compassion, Guilt, Shame and Self-Criticism. Concerns, Blocks and Resistance, Deborah Lee.

Compassion, Multiple Selves and Chairwork, Deborah Lee

Compassion, Den terapeutiske alliance, assessment og sagsformulering, Christina Schlander

Compassion, Grundlæggende øvelser og praksis, Mindwork

Compassion Focused Therapy, Mindwork

Compassion Focused Therapy, Paul Gilbert

MSC, Mindful Self-Compassion, developed by Kristin Neff & Christopher Germer, 8-week program

MSC, Self-Compassion and Emotional Resilience, Kristin Neff

MCT “Metacognitive Therapy for Anxiety Disorders”, University of Copenhagen

Tilknytningsinformeret terapi med voksne, Sarah Daniel

Emotional Processing and Emotional Regulation, University of Copenhagen

The Interpersonal Nature, University of Copenhagen

Parenting in Relation to Children’s Social Emotional Development and Resilience in Early Childhood, Judi Mesman

Circle of Security, University of Copenhagen, Brigitte Ramsauer

Paediatric Research, Rigshospitalet, Department of Neonatology

The Interpersonal Nature, University of Copenhagen

Schema, Space, University of Aarhus

Phenomenology and Philosophy of Mind, University of Copenhagen

Phenomenology and Qualitative Research Methodologies”, University of Copenhagen

Research Ethics in Psychological Examinations”, University of Copenhagen

Choice of Intervention Forms, University of Copenhagen

The Psychological Assessment, University of Copenhagen

University Teaching, University of Copenhagen

Supervision, University of Copenhagen

ACT for Trauma, Russ Harris

ACT to Treat Victims of Narcissistic Abuse, Robyn D. Walser & Avigail Lev 

ACT for Adolescents, Louise Hayes

The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change, Robyn Walser

ACT Case Conceptualization, Kelly Wilson

Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT, Kirk Strosahl, Patricia Robinson & Thomas Gustavsson

ACT-FAP and the Matrix Fostering Rapid and Lasting Change, Benjamin Schoendorff

ACT Training Day & ACT Recap and Method Training, ACT Danmark

The ABCs of Human Behavior & Relational Frame Theory for Clinicians, Niklas Törneke

ACT Made Simple & ACT Advanced, Russ Harris

MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, developed by Jon Kabat-Zinn, 2 x 8-week program

Strength Based Development. Use of Strength Based Coaching Tools, Center for Positiv Psykologi, 6-week program