MINDFUL SELF-COMPASSION (MSC)

Hvad er Mindful Self-Compassion?

Mindful Self-Compassion (MSC)/mindful selvmedfølelse er et evidensbaseret otte ugers program, der kultiverer færdigheder i mindfulness og selvomsorg med det formål at forbedre vores kapacitet til følelsesmæssigt velbefindende. Selvmedfølelse er en del af Compassion Focused Therapy (CFT)/medfølelsesfokuseret terapi, der er udviklet af professor Paul Gilbert. Selve programmet MSC er udviklet af Christopher Germer, ph.d., og Kristin Neff, ph.d. Forskning viser, at MSC øger medfølelse over for sig selv og andre, mindfulness og generel tilfredshed med livet herunder personlige relationer samt, at bl.a. depression, angst, stress/udbrændthed og smerter minimeres. MSC giver praktiske redskaber til at tage bedre vare på os selv, og giver glæde, ro, styrke og robusthed.

Mindfulness og selvomsorg

Selvomsorg er en evne til at modtage den samme kærlige venlighed og medfølelse fra os selv, som vi helt naturligt giver til andre, når vi selv lider, føler vi ikke slår til eller fejler. Selvomsorg omhandler evnen til at anerkende og lindre det svære, støtte og regulere os selv og derved skabe tryghed indadtil. Samtidig omhandler det at beskytte, sørge for og motivere os selv med selvomsorg fremfor selvkritik, når livet er svært, vi tvivler på os selv eller bekymrer os. Det handler om at forstå og håndtere (modsatrettede) følelser, intentioner og værdier på en mere hensigtsmæssig måde. Selvomsorg indebærer også at sige fra og afgrænse. Det er aktiv handlen med både blødhed og kraft. Selvmedfølelse er en iboende emotionel ressource, og kan læres af alle bl.a. ved netop at have kontakt med vores medfølelse for andre. Som en kontinuerlig cirkelbevægelse hjælper selvmedfølelse os også med at vedligeholde og udvide vores medfølelse for andre. Selvmedfølelse kan altså både hjælpe dig og dem, du holder af herunder forebygge omsorgstræthed.

Mindfulness er første skridt, hvor vi registrerer svære tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Selvmedfølelse er andet skridt, hvor vi bringer oprigtig kærlig opmærksomhed til os selv. Sammen udgør mindfulness og selvmedfølelse en opmærksom tilstedeværelse med varm forbundethed til både os selv og andre i svære øjeblikke, og dermed kan vi håndtere dem med større lethed. MSC er således mindfulnessbaseret træning i selvomsorg.

På kurset lærer du at:

  • forstå hvad mindfulness og selvmedfølelse indebærer og integrere det i dit daglige liv
  • give dig selv omsorg samtidig med, at du giver andre omsorg herunder håndtere omsorgstræthed
  • håndtere svære følelser med større lethed og derved få bedre følelsemæssig balance
  • motivere dig selv med venlighed frem for kritik og derigennem opnå større glæde og ro
  • anvende selvmedfølelse til at leve i overenstemmelse med dine værdier
  • arbejde med udfordrende relationer
  • lære andre simple færdigheder i selvmedfølelse.

Forløb i gruppe

Vi mødes i en lille gruppe 2 1/2 time ugentlig i otte uger samt en hel dag i fire timer i alt 24 timer. MSC er forebyggende træning i færdigheder, der understøtter følelsesmæssig resiliens. Det er således ikke terapi, men kan dog sagtens have terapeutisk effekt.  Programmet inkluderer korte oplæg om den forskningsbaserede psykologiske og fysiologiske viden bag MSC, men er fortrinsvis erfaringsbaseret gennem øvelser, meditation, gruppedialoger og hjemmeøvelser for at øve at praktisere mindfulness og selvomsorg samt integrere det i hverdagen. Der lægges op til individuel brug heraf. Det er ikke nødvendigt at have forudgående erfaring med meditation.

Forløb i individuel terapi

MSC i individuel terapi kan være hjælpsomt, hvis du har behov for at gå mere i dybden med netop dine udfordringer og de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, der ligger i både det tydelige og det hengemte. Her kan vi folde dele ud terapeutisk alt efter dit ønske og behov. Vi har mulighed for at gå mere ind i indholdet af, hvad du står i og også arbejde med relationen til, hvad der breder sig ud fra disse følte kvaliteter på et dybere plan end i en gruppe.

Pris for gruppeforløb

6500 ,- Der kan betales i rater.

Prisen er inkl. guidede meditationer som lydfiler samt handouts.

Tilmelding

Jeg har desværre p.t. lukket for tilmelding på hold, men kan tilbyde individuelt tilpassede forløb som en del af terapi. Du er velkommen til at kontakte mig for at høre mere om individuelle forløb, eller hvis du helt uforpligtende gerne vil kontaktes, når nye datoer for gruppeforløb er fastlagt.