KURSER

Få viden og værktøjer

Som specialist i compassion, mindfulness, tilknytning samt krop og psyke m.m. tilbyder jeg kurser til fagprofessionelle og private. Jeg skræddersyr inspirerende og udviklende læringsrum, og tilpasser niveauet til deltagernes viden, kunnen og behov. Det er derfor muligt både at stifte bekendtskab med og dygtiggøre sig yderligere indenfor disse områder. Jeg omsætter min specialiserede viden til håndgribelige pointer og handlemåder, der kan integreres i dagligdagen.
Jeg har dejlige lokaler, men jeg kommer lige så gerne ud, og afholder forløb på jeres hjemmebane.

Mindful Self-Compassion

Jeg holder kurser i Mindful Self-Compassion (MSC)/mindful selvmedfølelse i gruppe. Opøv din emotionelle evne til at give dig selv varme, omsorg og lindring, når du har brug for det. I et MSC forløb opdager og øver du nye måder at relatere til dig selv, andre og livet på, og du lærer konkrete færdigheder, som du kan praktisere i dagligdagen. Forløbet er ressourceopbyggende. Du lærer, hvordan du kan passe bedre på dig selv og opnå bedre følelsesmæssig balance.

MSC er et forebyggende, manualiseret forløb og ikke terapi, men en opøvelse af færdigheder i mindfulness og selvomsorg. Det kan dog sagtens have en terapeutisk effekt. I en gruppe kan du spejle dig i de andre, og opleve du ikke er den eneste, der har det svært. Det fællesmenneskelige bliver tydeligt, og kan være en støtte.

Mindful selvmedfølelse i individuel terapi kan være hjælpsomt, hvis du har behov for at gå mere i dybden med netop dine udfordringer og de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, der ligger i både det tydelige og det hengemte. Her kan vi folde dele ud terapeutisk alt efter dit ønske og behov. Vi har mulighed for at gå mere ind i indholdet af, hvad du står i og også arbejde med relationen til, hvad der breder sig ud fra disse følte kvaliteter på et dybere plan end i en gruppe.

Læs mere om kursus i Mindful Self-Compassion (MSC) her.