VIDEREUDDANNELSER

Udvalgte videreuddannelser

  • Ph.d.-uddannelse ved Københavns Universitet, Institut for Psykologi. Optag på baggrund af kandidateksamen i psykologi (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Ph.d.-studiet er en 3-årig forskeruddannelse med et individuelt studieforløb, der omfatter et videnskabeligt forskningsprojekt, en kursusdel, formidlingsaktiviteter herunder oplæg på konferencer og undervisning af psykologistuderende, tilknytning til forskergrupper og udarbejdelse af en afhandling og et forsvar af denne. Min afhandling omhandler sammenhængen mellem krop og psyke.

Læs mere om ph.d.-uddannelsen her

  • 2-årig certificeret specialistuddannelse i ACT (Acceptance & Commitment Therapy). Uddannelse og supervision er specialistgodkendt af Dansk Psykolog Forening, og har internationale, førende undervisere i metoden som Kelly Wilson, Robyn Walser, Kirk Strosahl, Patricia Robinson, Thomas Gustavsson, Niklas Törneke og Benjamin Schoendorff. Jeg har derudover adskillige supplerende ACT-kurser af blandt andre Russ Harris og Louise Hayes.

Læs mere om ACT her

Læs om evidens for ACT her

  • Uddannet af grundlæggerne af henholdsvis CFT (Compassion Focused Therapy), Paul Gilbert og Mindful Self-Compassion (MSC), Kristin Neff. Samt i programmerne “Mindfulness Based Stress Reduction” (MBSR) udviklet afJon Kabat-Zinn og “Mindful Self-Compassion” (MSC) udviklet af Kristin Neff & Christopher Germer.

  • Kontinuerligt supplerende kurser i forlængelse af min ph.d.-afhandling af internationalt anerkendte forskere i tilknytning/tilknytningsmønstre herunder disse mønstres betydning i den terapeutiske kontakt.