VIDEREUDDANNELSER

Udvalgte videreuddannelser

  • Igangværende 3-årig certificeret specialistuddannelse indenfor referencerammen kognitiv terapi i form af Compassion Focused Therapy (CFT). Ud over det medfølelses- og mindfulnessbaserede specialiserer jeg mig yderligere i relationelle samspil via emotionsfokuserede og tilknytningsbaserede tilgange. Uddannelse og supervision er specialistgodkendt af Dansk Psykolog Forening, og har undervisning af grundlæggeren af CFT Paul Gilbert samt andre internationale medudviklere af metoden som Deborah Lee, Chris Irons og Russell Kolts.

Læs mere om CFT her

  • Ph.d.-uddannelse ved Københavns Universitet, Institut for Psykologi. Optag på baggrund af kandidateksamen i psykologi (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Ph.d.-studiet er en 3-årig forskeruddannelse med et individuelt studieforløb, der omfatter et videnskabeligt forskningsprojekt, en kursusdel, formidlingsaktiviteter herunder oplæg på konferencer og undervisning af psykologistuderende, tilknytning til forskergrupper og udarbejdelse af en afhandling og et forsvar af denne. Min afhandling omhandler sammenhængen mellem krop og psyke.

Læs mere om ph.d.-uddannelsen her

  • 2-årig certificeret specialistuddannelse i den metakognitive terapi Acceptance and Commitment Therapy (ACT), der er en videreudvikling af mindfulness. Uddannelse og supervision er specialistgodkendt af Dansk Psykolog Forening, og har internationale, førende undervisere i metoden som Kelly Wilson, Robyn Walser, Kirk Strosahl, Patricia Robinson, Thomas Gustavsson, Niklas Törneke og Benjamin Schoendorff. Jeg har derudover adskillige supplerende ACT-kurser af blandt andre Russ Harris og Louise Hayes.

Læs mere om ACT her

Læs om evidens for ACT her

  • Uddannet af en af grundlæggerne af Mindful Self-Compassion (MSC) Kristin Neff samt i programmerne Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) udviklet afJon Kabat-Zinn og Mindful Self-Compassion (MSC) udviklet af Kristin Neff & Christopher Germer.

  • Kontinuerligt supplerende kurser i forlængelse af min ph.d.-afhandling af internationalt anerkendte forskere i tilknytning/tilknytningsmønstre herunder disse mønstres betydning i den terapeutiske kontakt.